pohřížen v pozorování rubu jakési obálky


anglicky: immersed in observing the reverse side (rub) of some envelope.