shovívavě


Význam: laskavě, ne přísně

Gramatika: adv.

anglicky: with forbearance