zaražen


Gramatika: m.sg. short PPP < zarazit pf.

anglicky: dismayed