Řekněte jinými slovy. Část 1 ze 3. Paraphrase the parts in bold style in Czech. For hints, click on the sound bar.

1. Auto v největší rychlosti ujelo.

2. Nejdřív jste měl zjistit ten vůz.

3. Co se toho vozu týče, viděl jste, jak vypadalo?

4. To nebylo dobře vidět pro kouř z výfuku.

5. Strážník pokrčil rameny v subordinované bezradnosti .

6. Šofér je vinen.

7. Kdyby byl šofér zpomalil, neměl by tu nehodu.

8. „Jak jste stál daleko?“ přerušil ho dr. Mejzlík.

9. Koukej, ti lotři přejedou člověka a ani se nezastaví!

10. To je sice docela místná a správná morální reakce.

Klikněte pro další stránku.