Řekněte jinými slovy (okračování) Část 2 ze 3. Paraphrase the parts in bold style in Czech. For hints, click on the sound bar.

11. Já bych byl raději, kdybyste si všiml čísla vozu.

12. Pořádně, věcně si všimnout věcí nedovede každý.

13. Básník vykulil malá užaslá očka na strážníka.

14. Nemohl se upamatovat, co vlastně provedl.

15. Byl jsem v noci trochu nalitej.

16. Já jsem poznal mnoho básníků.

17. Ustrojte se, mám na vás počkat?

18. Načež se dostali do řeči o nočních lokálech.

19. Jen politika byla oběma (mužům) cizí.

20. Básník se dostal na policii.

Klikněte pro další stránku.