Tasks related to the story.
  1. Popište stručně, na co se soustřeďují jednotliví svědkové.
    (stručně - concisely; sousřeďovat se - koncentrovat se)

  2. Napište krátičký protokol o nehodě.

  3. Jak byste se zachoval/a jako svědek popsané nehody? Co byste na místě nahody udělal/a nejdříve, a proč? (zachovat se - act)