Lidé a jejich činnosti

Koho nejlépe popisují následující obraty?Najděte vhodnou skupinu výrzů pro každou profesi.

1. svědek 2. řidič 3. policista
4. zástupce pojišťovny 5. čumil (coll.)

6. sanitář

7. zdravotní sestra 8. lékař, doktor

(a)

(b)

(c)

(d)

(e)

(f)

(g)

(d)