Porozumění neznámého mluveného textu

Jakou část auta popisují zvukové fily? Vyberte nejvhodnější z následujícího seznamu.

Klíč: Look for words you understand and use your logic and associations to match the words with the sound files.

steering wheel motor tires, wheels
breaks fuel reservoir clutch
windshield wipers gas (accelerator) fender, mudguard
battery, accumulator transmission, automatic & manual radiator
splash guard catalyzer  
1. 2. 3.
4. 5. 6.
7. 8. 9.
10. 11. 12.
13. 14.