bolet (záda, v uchu, hlava)
přestat pít
jít na léčení alkoholismu
než jsem stačila přejít
bez varování
troubit
já za to nemůžu
někdo mě chce zabít.
vzít, brát prášky
nejlepší lék
dávat si na sebe pozor
propustit někoho z nemocnice
žít na svobodě
domov
žebrat
bezdomovec
zachránit někoho