Nové texty a situace

  1. Zahrajte rozhovor, kde strážník č. 141 přichází navštívit básníka. Seznamte se, a mluvte spolu o nočních lokálech a úkazech na nebi. (použitelné výrazy)

  2. Po odchodu policejního komisaře se básník vytahuje před svojí návštěvnicí, jak vyřešil případ přejeté stařeny. Slečna o jeho slovech pochybuje a vyptává se ho na tu báseň, která údajně pomohla panu komisaři. (použitelné výrazy)

  3. Jste ta stará paní, která byla obětí autonehody. Naštěstí jste v rekonvalescenci. Vyprávějte zdravotní sestře, co jste zažila. Zdravotní sestra naznačuje svoji nevoli nad tím, že jste byla opilá. (použitelné výrazy)