Driving manners

good: být usměvavý a tolerantní

bad: silně nadávat (někomu). nesprávně předjíždět. být bezohledný. tlačit se na někoho. cpát se někomu na zadek

Reckless driving: jezdit pod vlivem alkoholu. překračovat dovolenou rychlost. nedodržovat vhodnou vzdálenost mezi vozidly

Accidents: nehoda. bouračka (coll.)

Traffic tickets: dostávat/dávat pokutu za přestupek, špatné parkování, jízdu na červenou, překročení rychlosti, nedání přednosti v jízdě

Congestion: dopravní zácpa, špička

Air pollution: inverze. smogová situace

Roads: dálnice. silnice