vteřinová ručička u hodinek


Význam: ukazatel vteřin, který je součástí hodinek; podstatné jméno ve vazbě „u +G” je často živá bytost (např. „u známých, u nás”.

Gramatika: vteřinový - adj. (cf. vteřina - f.); ručička - dim. of ruka; u - prep. + G; hodinky - f. pl.

anglicky: the second hand on a watch; u +G is also used with nouns referring to people