podebrat


Význam: uchopit zespodu

Gramatika: pf.; impf. podebírat