rozhodit I


Význam: zničit dosavadní pořádek, rozpřáhnout

Gramatika: pf.; impf. rozházet