Svatý Václav


Význam: český kníže v 10. století. Kníže Václav byl horlivý křesťan a byl podle legendy v roce 929 (některé prameny říkají 935) zavražděn bratrem Boleslavem. Boleslav byl proti dohodě, kterou Václav uzavřel s Němci (v r. 929), podle níž se Václav zavázal posílat „poplatky za mír” (120 volů a 500 hřiven stříbra (125kg)) německému královi. Svatý Václav je chápán jako nebeský vládce a ochránce českého království a pak i státu.

Gramatika: svatý - adj.