Svatý Václav


Význam: český kníže v 10. století. Kníže Václav byl horlivý křesťan a byl podle legendy v roce 929 (některé prameny říkají 935) zavražděn bratrem Boleslavem. Boleslav byl proti dohodě, kterou Václav uzavřel s Němci (v r. 929), podle níž se Václav zavázal posílat „poplatky za mír” (120 volů a 500 hřiven stříbra (125kg)) německému královi. Svatý Václav je chápán jako nebeský vládce a ochránce českého království a pak i státu.

Gramatika: svatý - adj.

anglicky: St. Václav (Wenceslas). According to the legends he was murdered by his brother Boleslav. Boleslav was said to have been especially against „fees for peace” (120 oxen and 125kgs of silver) which Václav promised to the German king. St. Václav is seen as the heavenly ruler and the patron of the Czech kingdom and (later on) the Czech state.