krajina


Význam: kraj; obraz nějakého území, krajinka, část země s přírodou nebo obraz nějakého území

Gramatika: f.