lágr


Význam: koncentrační tábor; koncentrační tábor, kam byli posláni Rómové, existoval za 2. světové války. Tábor byl zřejmě řízen Čechem. Aktivní kolaboranti Hitlerovy Říše byly odměňováni vyznamenáním, které se jmenovalo „Svatováclavská orlice.”

Gramatika: m. colloquial