(někomu) se daří (něco udělat)


Význam: mít úspěch

Gramatika: dařit se - impf. (pf. podařit se)