hroutit se


Význam: rozpadat se (např. zeď se hroutí), vyjadřuje také psychický kolaps

Gramatika: impf.