roku 929


Význam: Čechy, jejichž panovníkem byl kníže Václav, byly poraženy Německem v roce 929. Václav složil slib věrnosti a zavázal se k odvádění tributu, ale zároveň si udržel panovnickou svrchovanost. Kvůli své „proněmecké” politice byl však Václav zavražděn svým mladším bratrem Boleslavem 28. 9. 935 (podle první staroslověnské legendy o sv. Václavovi roku 929)

Gramatika: Lsg. of rok; bare L of rok denotes the year in which an event takes place