roku 929


Význam: Čechy, jejichž panovníkem byl kníže Václav, byly poraženy Německem v roce 929. Václav složil slib věrnosti a zavázal se k odvádění tributu, ale zároveň si udržel panovnickou svrchovanost. Kvůli své „proněmecké” politice byl však Václav zavražděn svým mladším bratrem Boleslavem 28. 9. 935 (podle první staroslověnské legendy o sv. Václavovi roku 929)

Gramatika: Lsg. of rok; bare L of rok denotes the year in which an event takes place

anglicky: 929 is the year in which the Czechs were defeated by Germany. Prince Václav, the ruler of the Czech lands, chose a policy in which he promised loyalty and tribute to Germany and preserved his sovereignty as a ruler. His „pro-German” policy, however, was opposed by Boleslav, Václav’s younger brother. Boleslav killed Václav in 935 (according to the first Old Church Slavonic St. Václav legend in 929).