chladna


Význam: Alexandr Semjonovič se stával chladným (a pohlédl vzhůru)

Gramatika: present verbal adverb masc. sg. of chladnout, impf. (describes the state of A. Semjonovič when he looked up)