udržovat čistotu


Význam: starat se o místo, aby zůstalo čisté

Gramatika: udržovat - impf. (pf. udržet); čistota - f.

anglicky: maintain cleanliness; “udržujte čistotu” is a public notice