prohlédnout (si) A (někoho, něco)


Význam: pohledem obsáhnout, probrat, prozkoumat

Gramatika: pf.; impf. prohlížet

anglicky: examine (by looking)