listovat I (něčím), v I (něčem)


Význam: obracet listy

Gramatika: impf.

anglicky: turn the pages (of something)