nic zajímavého


Gramatika: nic/něco plus an adjective to report “something/nothing characterized by some quality” takes neut. Gsg in the nominative and accusative cases (e.g. Viděli jsme něco hrozného); in the other cases the adjective agrees in case with nic/něco (e.g. Mluvili jsme o něčem zajímavém)