dotáhnout to


Význam: úspěšně se dopracovat, úsilím dosáhnout

Gramatika: pf; impf. dotahovat to; colloquial in this construction with “to”

anglicky: accomplish something, bring something to (successful) completion