omdlet


Význam: upadnout do mdlob nebo do bezvědomí

Gramatika: pf. (omdlím, omdlejí/omdlí)

anglicky: faint