něco se stalo někomu


Význam: něco se někomu přihodilo

Gramatika: pf. (stanu se, stanou se; stal se); impf. stávat se