stranou


Význam: pryč s cesty, z místa, na stranu

Gramatika: adv.