nelze ... říciVýznam: nemůžeme říci

anglicky: it is impossible to say