tomu bude sto let, co se J. Cimrman narodil


Význam: bude sto let po té, co se J. Cimrman narodil; bude sté výročí Cimrmanova narození

anglicky: it will be one hundred years since J. Cimrman was born