badatel moravského původuVýznam: badatel - vědec; člověk, který se zabývá vědou

Gramatika: badatel m.