krejčovská dílnaVýznam: místo, kde krejčí šije šaty