slova ... padla na úrodnou půduVýznam: Cimrman pochopil ta slova; slova měla výsledek