osobní dokladyVýznam: cestovní pas, občanská legitimace, dokumenty

Gramatika: doklad m.