mine Severní pól o pouhých sedm metrůVýznam: pouhý - jenom; minout - nenajít, nechtěně se nesetkat s někým

Gramatika: minout pf./míjet impf.