nezištněVýznam: obětavě, nesobecky

Gramatika: adv.