zařaditVýznam: dát

Gramatika: pf./ zařazovat impf.