nitroVýznam: v nitru hory - uvnitř hory

Gramatika: n.