svěřovat seGramatika: impf. + D (někomu) s I (něčím)