těžitVýznam: získávat (uhlí, dřevo)

Gramatika: impf.