průměrněVýznam: průměrně < průměrný - nevynikající, obyčejný

Gramatika: adv.