Náš Jára Cimrman

Understanding the Text 2

True or false? Listen to the statements and choose one correct answer. Some potentially unkown expressions in the recordings are explained. Click on the "Nápověda" for a hint.

Cimrman's collaboration with various people

9) hrabě Zeppelin

a. b. c.

nafukovat - to fill up with air

Nápověda

10) vesničané v Alpách

a. b. c.

obchodní dům - department store; lyžovat - ski

Nápověda

11) G. B. Shaw

a. b. c.

poradit - to advise; nechat si narůst plnovous - to let one's full beard; Pygmalion - title of Shaw's play

Nápověda

12) Eiffel

a. b. c.

splachovací záchod - flushing toilet; sehnat - to obtain

Nápověda

13) Edison

a. b. c.

Nápověda

14) Čechov

a. b. c.

nabízet - offer; operovat - operate; slepé střevo - appendix (body part)

Nápověda