Díky dlouhověkost Cimrman žil až do 100 let.

díky 'thanks to...' is a preposition taking the dative case.