(b) Ve hře "Ztráta třídní knížky" se dozvíme o zajímavých zkušenostech. Cimrman měl tyto zkušenosti, když reformoval haličské školství.

First step: identify the common entity: zkušenosti

Second step: který must take the gender and number of zkušenosti: zkušenost is feminine, and here it's plural

Third step: který must take the case from the second clause: tyto zkušenosti is in the acc. (direct object of the verb měl)