(e) Huschek je matrikář. Tento matrikář prováděl většinu zápisu ve stavu opilosti.

First step: identify the common entity: matrikář

Second step: který must take the gender and number of matrikář: masc.sg.

Third step: který must take the case from the second clause: nom. (subject of prováděl)