(g) Cimrman předložil americké vládě nejen projekt Panamského průplavu, ale také operu. Jeho opera nese jméno Panama.

First step: identify the common entity: opera.

Second step: který must take the gender and number of opera: fem. sg.

Third step: který must take the case from the second clause: nom. (subject of nese)