(j) Cimrman psal různým světovým velikánům inspirující dopisy. Na tyto dopisy však žádný z nich neodpověděl.

First step: identify the common entity: dopisy

Second step: který must take the gender and number of dopisy: masc. pl.

Third step: který must take the case from the second clause: "dopisy" is in the prepositional phrase "na tyto dopisy" which is part of the construction odpovědět na + acc.

Fourth step: Be sure to start the který-clause with the preposition "na"; který is part of the prepositional phrase.